SENAST INLAGT

Allt fler barn och unga mår dåligt och den problematiska skolfrånvaron ökar. Många föräldrar känner en extra oro för sina barn nu när...
Från att ha levt ett vanligt tryggt liv hamnade Jeanette på ett skyddat boende för kvinnor. Tidigare hade hon stöttat Sisters Internationals arbete...
Konstnären och författaren Birgitta Yavari-Ilan har bott i Israel de senaste 50 åren. Tacksamheten över kärleken har fått ta större plats än sorgen...
Jörgen och Solveig Wrengbro startade för 30 år sedan Barnens RäddningsArk som i dag har två hem för barn i Bolivia. De tar...
Maken till en av mina medarbetare - Inge Högman - berättar hur han med Guds hjälp och ledning kunde genomföra en mirakulös hjälpinsats...