- Annons -

Christina Hellström Retorikexpert, ledartränare och författare. Driver mentorprogram för chefer och ledare. www.chpersonalutveckling.se

För ett tag sedan mötte jag en chef som nöjt berättade att han hade sådan tur med sin personal. Han hade slagits av detta efter att ha mött en chef på ett annat företag. Den chefen hade då berättat om de problem med personalen som de hade på hans företag. De anställda slarvade, gjorde inte sitt bästa, höll inte tiden och var noga med att bara göra precis det som de fick betalt för. Den chef jag pratade med sa att han inte tänkt på hur lyckligt lottade de måste vara på det företag där han var chef – för han kände inte igen någonting av det som hans chefskollega på det andra företaget berättat om. Tvärtom så uppfattade han sin personal som lojal, plikttrogen, noga med att passa tider och alltid göra sitt allra bästa. Som sammanfattning av vårt samtal utbrast chefen:
” Tänk vilken tur vi har haft med vår personal!”

- Artikeln fortsätter efter annonsen -

Men stämmer det verkligen? Är det ”tur” som skapar dessa skillnader i attityd hos personalen? Mitt svar är – nej, jag tror inte det.
Det som lite snabbt och oreflekterat beskrivs som ”tur” och därmed slumpartat tror jag är allt annat än tillfälligheter. Det handlar om ledarskap – om hur väl du lyckas förmedla kärnan i ditt ledarskap till dina medarbetare.
Vad vill medarbetare se hos sin chef för att vilja bidra med sitt bästa?
Chefer som är trygga nog att bemöta sina anställda som jämställda, rankas högt. Medarbetare gillar chefer som inte sätter sig på höga hästar, som inte har behov av att markera sitt chefskap på olika sätt. Det kan handla om allt från att fika med sina medarbetare till att också, då och då, intressera sig för medarbetarnas liv utanför jobbet.

Det berättas om artisten Lill Lindfors, att när någon kom fram till henne för att tacka för en konsert, så var hon snabb att vända frågan tillbaka med ett:
”Åh, tack – men nu måste jag får höra; vem är du?”
En sådan respons ger ett omedelbart intryck av en varm och vänlig person, intresserad av andra. Detsamma gäller för dig som chef – en liten snabb intresserad fråga kan göra hela skillnaden när det gäller hur du som chef uppfattas!
Medarbetare uppskattar också chefer som inte är rädda för att rycka in där det behövs, som kan sänka sin gard och lyfta upp medarbetares kompetens när chefen i trängda lägen kanske behöver kliva in i, för chefen själv, ovana arbetsuppgifter.

I en av mina böcker berättar jag om den bankchef som en dag när det var kort om folk plötsligt stod mitt i bankhallen och sa:
”Idag hjälper jag till här ute! Sätt mig där jag gör minst skada!”
Ett bra sätt att signalera att just kassauppgifter inte var det bankchefen var bäst på – däremot fanns det goda medarbetare i bankhallen som var villiga att sätta in henne i arbetet.
Att som chef sträva efter att leda ”enkelt” uppskattas också. Att inte se chefskapet som ett sätt att boosta sig själv, utan se ledarskapet som ett konkret verktyg för att leda verksamheten framåt och skapa en arbetsplats där medarbetare kan växa och utvecklas. Dessa trygga chefer känner vi bäst igen på att de också oftast är de chefer som har en varm och vänlig attityd mot sina medarbetare. De har en inre trygghet som gör att chefskapet inte behöver markeras.
För att få ”tur” med din personal behöver du också aktivt uppmuntra det du gillar. Inte bara genom en snabb flyktig kommentar, utan målmedvetet och genomtänkt. Detta av den enkla anledningen att det du uppskattar och uppmuntrar – det kommer du också att få se mer av. När det blir tydligt för medarbetarna vad du uppskattar – då får du medarbetare som drar tillsammans åt samma håll.

När skidlegendaren Ingemar Stenmark än en gång nått toppen på pallen, utbrast en journalist:
”Tänk vilken tur – du vann idag igen!!”
Stenmarks torra kommentar säger allt:
”Ja, det är märkligt – ju mer jag tränar, desto mer tur får jag!”
Tror att detta inte bara gäller inom sport – tror att detta också i hög grad gäller ledarskap! Ju mer målmedvetet du tränar – desto mer ”tur” får du, också vad gäller dina medarbetares engagemang.

Hur ser det ut med din personal?

Testa dig själv som chef

Tillhör du dem som tycker att du har ”tur” med din personal,
eller tillhör du den grupp chefer som säger sig ha ”otur”?

Det är lätt att titta bortom oss själva när ledarskapet inte fungerar och ändå är det oftast just mot oss själva som vi behöver rikta strålkastaren. Som chef och ledare har vi en stor möjlighet att forma en personalstyrka som tar fasta på var och ens unika egenskaper och möjlighet till utveckling, samtidigt som personalen hittar en samsyn och drar åt samma håll. En motsägelse kan tyckas – men ändå är det just detta som gott ledarskap innebär.

Om du vill utvecklas som ledare behöver du orka granska dig själv och aktivt leta efter dina förbättringspunkter. Detta är det viktigaste. Här finns det två diken som du kan trampa i. I det ena diket går de ledare som utan att tveka bockar av alla punkter. I det andra diket går de ledare som säger att det inte handlar om ledarskapet – man har helt enkelt råkat anställa fel personer.

Påståendena som följer är för dig som är modig och öppen nog att vilja granska ditt ledarskap, med ambitionen att ta din förmåga att leda ett snäpp längre:

  • Som ledare strävar jag efter att leda enkelt och naturligt – att vara mot mina medarbetare som jag vill att de ska vara mot mig. Min strategi är att synliggöra mina grundvärderingar genom ”leading by example”.
  • Som ledare är jag medveten om att jag är en förebild; jag har samma förväntningar på mina medarbetares arbetsinsats som jag har på min egen. Varken mer eller mindre.
  • Som ledare har jag en grundtrygghet som gör att jag inte behöver ägna kraft åt att markera mitt chefskap. Jag kan bjuda på att en medarbetare kan ha en specifik kompetens som jag saknar och uppskatta den.
  • Som ledare strävar jag efter tydlighet när det gäller vad jag uppskattar och gillar hos mina medarbetare. Min bekräftelse bidrar till att skapa en kultur som gör att positiva attityder och beteenden förstärks.
  • Som ledare är jag mån om att intressera mig för mina medarbetares liv utanför jobbet. Detta är särskilt viktigt om en medarbetare tillfälligt är borta från arbetet genom, till exempel, sjukfrånvaro. Att visa att jag som chef verkligen bryr mig om människan är viktigt.

Foto © engel.ac – stock.adobe.com
Text Christina Hellström

Tidigare artikel”Jag är axeln – du är propellern!”
Nästa artikelDeras företag ger jobb till utsatta kvinnor