- Annons -
Christina Hellström
Retorikexpert, ledartränare
och författare.
Driver mentorprogram
för chefer och ledare.
www.chpersonalutveckling.se

Att det inte finns någon quick fix sägs i olika sammanhang. Det är sällan det rekommenderas att snabbt hitta en enkel lösning på ett problem som är komplicerat och egentligen behöver mycket längre tid. Att förorda quick fix brukar vara något som oftast avfärdas som oseriöst, slarvigt och nonchalant; som ett sätt att markera att man inte tar problemet på allvar. Men ibland är det ändå en sanning att – quick fix kan vara så oändligt mycket bättre än inget fix alls!

”Helt plötsligt öppnade sig en möjlighet för mig att presentera min idé, men eftersom jag inte visste om det innan och var helt oförberedd,
tackade jag nej. Tråkigt givetvis, men nu blev det så här.”

Känner du igen dig? Har du också avstått möjligheten att presentera, berätta eller dela något som varit viktigt för dig, helt enkelt därför att du inte var förberedd på att ett sådant tillfälle skulle dyka upp? Den första tanken är kanske att det är helt rimligt att avstå. Att oförberedd ställa sig upp och ta ordet inför en större eller mindre grupp, kan verka både ogenomtänkt och oklokt. Spontant kan det kännas som att man bäddar för att misslyckas rejält.

- Artikeln fortsätter efter annonsen -

Att tala oförberett – något att satsa på?
Men är det bästa alltid att tacka nej när ett oväntat tillfälle att tala infinner sig? Jag har under många år jobbat med talarträning där jag delat med mig av retorikens många redskap för att lyfta en presentation. Under mina utbildningar har jag gett rejält med tid till förberedelser och träning. Men även om det bästa alltid är att vara väl förberedd, så ser inte vardagen riktigt ut på samma sätt som under en kursdag i retorik. Helt plötsligt dyker det där tillfället upp som du väntat på: rätt personer i rummet och rätt tajming. Ska du avstå då, bara för att du inte hunnit förbereda dig? En annan gång kanske du har missat att just du var ansvarig för att starta upp mötet eller hålla i en dragning inom ditt område. Ja, i det läget har du inget val. Då måste du förmodligen köra –
förberedd eller ej.
I dessa lägen är quick fix att föredra i stället för inget fix. Att avstå är inget bra alternativ. Inte heller att obekymrat ställa dig upp, betona hur oförberedd du är och utifrån detta faktum bara låta det bli som det blir. Hur ska du då tänka?

Retoriken ger råd!
Om du överrumplas av att du förväntas säga något, behöver du ge dig själv lite tid att samla dina tankar. Det gör du enklast genom att säga några allmänna inledande ord, där du pratar om bakgrunden till din presentation. Dela inte med dina åhörare att du är oförberedd. Det sänker bara deras förväntningar på det du ska säga och du blir själv nervös av att höra dig själv säga de orden. Dröj vid bakgrunden, ha inte bråttom. Det gör inget att du kanske säger sådant som dina åhörare redan känner till. Att få ta del av bakgrunden gör oftast dina åhörare mer intresserade av att lyssna på fortsättningen.

”Tack för möjligheten att få dela något här idag! Som en del av er vet så har jag länge engagerat mig i dessa frågor. Mitt intresse väcktes när jag för ett antal år sedan mötte en kvinna som berättade om hur hennes liv utvecklats efter mötet med den här organisationen …”

Medan du delar den bakgrund som är så bekant för dig, har din hjärna lite ledigt utrymme att fundera på hur du går vidare.
Vad ska du lyfta som ditt syfte? Vilka argument/förslag känner du dig tillräckligt säker på för att ta på uppstuds? Vad kan du ta upp som du inte behöver kolla innan? Chansa inte! Rör dig bara på absolut säker mark. Minsta tveksamhet kommer dina lyssnare att tyda som brist på övertygelse från din sida. Landning – vad vill du att dina åhörare ska säga om det du sagt, när de lämnar lokalen? Känner du till några invändningar som kan finnas i gruppen? Nämn dessa själv, så visar du en öppenhet för att inte alla har samma syn på ditt ämne som du har. På det sättet visar du förståelse för din publik och minskar risken för ifrågasättanden som kan få dig att tappa tråden.

Om du står inför en mindre grupp och du behöver mer tid att sortera dina tankar, kan du låta en fråga gå runt bordet.

”Tack för möjligheten att få tala här idag! Innan jag börjar skulle jag gärna vilja höra vad ni tänker på när ni hör ordet frihet … Tack, så intressanta och bra saker ni säger! Just ordet frihet är det mest centrala i den organisation jag representerar!”

Ge inte upp i någon enda kommunikationssituation! Håll huvudet kallt och använd dig av retorikens redskap. Kör inte bara på, utan unna dig en quick fix förberedelse! Att du inte tackar nej, utan tar det tillfälle att tala som erbjuds, kommer att ge dig tyngd inför din publik. Även om den förberedda presentationen alltid är något att sträva mot, så ges oväntad bonus från publiken till den som orädd kliver upp och talar oförberedd – och dessutom gör det bra!

Tidigare artikelDu är utvald
Nästa artikelAllt kan hända! Allt kan vända! – se mina ärr