- Annons -

Problem med myopi eller närsynthet ökar hos barn i hela världen, så även i Sverige. En svensk forskningsrapport visar en ökning av myopi med 177 procent på fem år hos barn mellan 4 och 7 år. Ökad skärmtid hos barn och färre timmar av utelek ses som de stora orsakerna till ökningen. Med rätt synhjälpmedel, så som glasögon eller kontaktlinser, kan synen korrigeras till en bra syn och ju tidigare man upptäcker myopi hos barn desto större är chansen att kunna bromsa utvecklingen.

– Vi ser tyvärr samma trend i alla åldrar, närsyntheten ökar för såväl barn som vuxna. Att upptäcka myopi hos barn tidigt är viktigt för att kunna korrigera synen med rätt synhjälpmedel så som glasögon eller kontaktlinser. Vad många inte vet är att det nu finns kontaktlinser som kan bromsa utvecklingen av närsynthet om man upptäcker problemet i tid. Men det är inte helt lätt att som förälder upptäcka synfel hos barn. De är många gånger väldigt duktiga på att anpassa sig till sin förmåga och de vet inte om de ser bra eller dåligt. Därför är det viktigt att föräldrar och personal som arbetar med barn känner till tecken på synnedsättning, säger Rebecka Rane, leg. optiker på Synoptik.

- Artikeln fortsätter efter annonsen -

Närsynthet vid ung ålder kan uppkomma när barnet ofta fokuserar synen på ett nära avstånd under lång tid, så som en skärm eller en bok. Ögat behöver arbeta på olika avstånd för att utvecklas på ett bra sätt och när ögonen får för lite träning anpassar de sig till det korta avståndet, vilket leder till närsynthet. Det är även därför det är så viktigt för barn att vara ute mycket, då får ögonen chansen att träna både avstånd- och närseende.

– Det är viktigt att inte låta små barn tillbringa för lång tid framför skärmen. Det är bättre med kortare stunder fler gånger under dagen än en längre stund. Ju större skärm desto bättre. Ofta sitter man längre ifrån en stor TV än när man håller i en mobiltelefon framför näsan. Det är också viktigt att försöka få barnen att titta upp från skärmen med jämna mellanrum, titta ut genom fönstret på något långt bort för att hjälpa ögonen att arbeta, säger Rebecka Rane.

KÄLLA: synoptik.se, lakartidningen.se

Tidigare artikel”Jag är oändligt tacksam över att jag kunnat fortsätta med musiken”
Nästa artikelTräning för hela människan