- Annons -

För Cajsa Tengblad tog det nästan 50 år att försonas med sig själv och sin kropp. Periodvis har hon kämpat med ätstörningsproblematik och stressrelaterad ohälsa, men så kom vändpunkten. Från att kämpa mot sin kropp jobbar hon idag med den.

Cajsa Tengblads liv har under allt för lång tid präglats av en kamp mot kroppen, då kroppen varit hennes fiende istället för hennes vän. I ett samtal om synen på sin egen kropp berättar Cajsa om hur hon tidigt fick med sig en syn på kroppen som ett objekt som skulle disciplineras, tyglas och till och med straffas. Denna kroppsbild kom både från elitgymnastiken och från kyrkan.
– När jag var i 20-årsåldern arbetade jag under en period som volontär i Omsk, Sibirien. Det var vanligt att religiösa ledare i det sammanhang jag tillhörde fastade i 40 dagar. Eftersom jag var en ”duktig flicka” ville jag också försöka mig på det. Jag avstod från mat i 13 dagar och började bli mer och mer fixerad vid kontroll över maten och vikten. När jag kom hem till Sverige hade jag rasat i vikt. Kroppen blev själens slagfält, kroppen fick ta stryk för att själen led. Jag brottades med ätstörningar i många år, då jag försökte ta kontroll över mina känslor genom att försöka kontrollera maten och vikten.

- Artikeln fortsätter efter annonsen -

Det har tagit Cajsas hela liv att tycka om sin kropp så mycket som hon gör idag.
– Ja, ärligt talat har jag aldrig gillat min kropp så mycket som jag gör idag när jag fyllt 50! Jag kan känna sorg över all tid som jag genom åren lagt ned på att kritisera och kämpa emot min kropp och dess behov. Resten av mitt liv vill jag kämpa med och inte mot kroppen, säger hon.

För Cajsa som har en holistisk syn på kropp och själ, innebär det att hon tror att kropp och själ hänger ihop och påverkar varandra.
– Ju äldre jag blir, desto mindre tar jag min kropp och hälsan för given. Jag känner mig mer och mer tacksam över att jag har en kropp som fungerar.

Hon betonar vikten av att ta hand om kroppen och ge den näring och motion i lagom dos. Vi är inte skapade för att sitta still för länge framför en skärm. Cajsa har alltid älskat att röra på sig och försöker variera sin träning. Den bästa motionsformen är den som blir av och hon tycker bäst om att vara utomhus: promenader, cykelturer, jogging och paddling med SUP-brädan.
När det gäller kost tänker Cajsa att vi behöver äta gott, näringsrikt och varierat. Generellt behöver vi tänka på att tillföra mer grönsaker och fiberrik kost och minska på rött kött och raffinerat socker.
– Under min utbildning till hälsopedagog fick vi lära oss att skilja på vardagsvanor och sällanvanor. Vardagsvanor är sådant vi gör varje dag och sällanvanor är det som sker med större mellanrum. ”Fredagsmys” och ”lördagsgodis” är exempel på sällanvanor och grönsaksätande är en bra vardagsvana.

Cajsa beskriver hur kroppen numera är hennes vän, som hon ska vara snäll emot och ge vad den behöver. Något hon önskar att alla ska göra.
– Stanna upp och försök känna in när du behöver äta, röra på dig, vila och sova. När livet rusar på kan det vara en hjälp att tänka på att försöka behandla sig själv som man skulle behandla sin bästa vän. Stanna upp och lyssna till vad du tänker, känner, vill och längtar efter. Bli medveten om att du är en människa med behov. Fråga dig: ”Vad behöver du egentligen, vännen?” Ofta vet vi svaret om vi vågar stanna upp och känna efter. Om din bästa vän mår som du gör nu, vad skulle du ge henne för råd?

Kroppsmissnöjet grundläggs enligt Cajsa ofta under uppväxten. Det kan vara nyttigt för gemene man att fundera på vilka kommentarer och blickar man har fått gällande kroppen. Vår syn på kroppen påverkas av andra.
– Det är också viktigt att vi funderar på vilka bilder vi tittar på och vilka konton vi följer. Vår hälsa påverkas inte enbart av det vi stoppar i kroppen, utan av det vi stoppar i knoppen. Vi blir dessutom mer kroppsnöjda genom att minska användandet av sociala medier. I genomsnitt möter vi mellan 3000 och 20 000 reklambilder per dag. Undersökningar visar att ju mer tid vi ägnar åt media, desto fler idealbilder möter vi, vilket i sin tur påverkar vår självbild och kroppsuppfattning negativt. 70 procent av tonåringar och unga vuxna uppger att bilden av den egna kroppen blir mer negativ av att använda Instagram. Hälften av alla 15-åriga tjejer upplever sig vara överviktiga fastän bara 12 procent lider av medicinsk övervikt. Det finns ett glapp mellan ideal och verklighet.

Cajsa förklarar att vi blir mer kroppsnöjda när vi tänker funktion istället för utseende gällande kroppen. Hon uppmanar oss att fokusera på allt som kroppen kan göra för oss och som den hjälper oss med.
– Mycket av det som händer i kroppen sker per automatik, som andningen och matsmältningen. Vi är mirakel! Vi blir mer kroppsnöjda när vi byter beundran mot förundran. Istället för att beundra och bedöma varandras kroppar kan vi förundras över hur många olika slags kroppar och utseenden det finns. Tänk att vi är till 99 procent lika genetiskt sett, men ändå så olika!
Cajsa poängterar att det inte är en snabbfix att gå från kroppsmissnöje till kroppsnöjdhet.
– Förändring tar tid och kräver träning och målmedvetenhet. Det positiva är att vi kan hjälpa varandra, genom att se och bekräfta det fina hos varandra.

Nu inför sommaren är det väldigt många som inte vågar visa sig i bikini på stranden. Cajsa tycker att man då kan ta sig en funderare kring orsakerna.
– Fundera på vad det beror på att du inte vågar visa din kropp på en offentlig plats. Är det för att du är rädd för vad andra ska tycka och tänka om dig? Eller är det för att du har fått för dig att din kropp inte är fin som den är? Kommer det att kännas lättare att visa sig i bikini om du tar tag i dina mat- och motionsvanor?
Cajsa säger att kroppsnöjdhet byggs inifrån och det handlar mycket om att få en bättre självkänsla, kanske i kombination med en hälsosammare livsstil. Självkänsla är inte likvärdigt med ego-boost. Hon har studerat undersökningar som visar att självkänslan växer när vi släpper fokus från oss själva och bryr oss lika mycket om andra som oss själva.
– Ärligt talat tror jag inte att andra bryr sig så mycket om hur vi ser ut som vi inbillar oss! Tänk själv på vad du uppskattar mest med dina vänner. Är det deras utseenden och kroppsstorlekar eller handlar det om personlighetsdrag och egenskaper?
Vi behöver träna oss på att behandla oss själva som våra vänner behandlar oss – med omsorg och respekt. Och passa oss för att hamna i osunda diken som över/underträning, över/underätning. Det finns en risk att det hälsosamma blir ohälsosamt. Om du sitter fast i ohälsosamma mönster gällande mat och vikt: ta professionell hjälp och vänta inte för länge med att söka hjälp.
Cajsa tror att självkritiken är ett resultat av det ökade kravet på perfektionism i samhället. Den perfektionism som upplevs komma från omgivningen riktad mot en själv har ökat med
32 procent. Men Cajsa poängterar att man inte kan beskylla media för allt.
– Vi behöver vara medvetna om att känslor smittar och att vi påverkar och påverkas av varandra hela tiden. En dag när jag stod och tittade på mig själv i spegeln med en självkritisk blick, såg min då 18-åriga dotter det och sa: ”Mamma, nu tittar du på dig själv med precis samma självkritiska blick som mormor när hon ser sig själv i spegeln!”

I resan mot att bli mer kroppsnöjda föreslår Cajsa konkret att vi istället för att börja dagen med att hitta fem fel på oss själva, kan tänka på det vi uppskattar och är tacksamma för gällande kroppen.
– Låt oss tillsammans med våra vänner bestämma oss för att inte prata negativt och nedsättande – varken om vår egen, varandras eller andras kroppar och utseenden.

Cajsa tycker sig se tendenser åt två extrema, ohälsosamma diken man kan hamna i: ett dike där hälsa kan liknas vid religion, där det finns stränga regler kring vilken slags kost och motion som gäller. Här är det inte ”lagom är bäst” som är mottot, utan det tippar över till det extrema och fanatiska, vilket är farligt. Här framstår den disciplinerade och extremt vältränade kroppen som ideal. Det andra diket handlar mer om ”Jag får se ut precis som jag vill!”, där det ofta är ohälsosamt överviktiga kroppar som exponeras och blottas.
– Här blir den överviktiga kroppen som vågar ta plats en slags revolt mot den extremt vältränade tunna kroppen. Frågan är om den kroppen är ett hälsosamt ideal. Det är ingen hemlighet att många blir sjuka i fetma, typ 2-diabetes, hjärt-och kärlsjukdomar och vissa cancersjukdomar till följd av en ohälsosam livsstil.
Cajsa tänker att den hälsosamma balansen finns någonstans mellan dessa två diken. Redan på 200-talet sa Klemens av Alexandria: ”Hur som helst måste vi alltid hålla balansen, det gäller att varken göra inget alls eller att ta ut sig själv till döds.” Lagom är ofta bäst. Det är varken hälsosamt med för mycket eller för lite motion, för mycket eller för lite mat. Det är viktigt att komma ihåg att det finns hjälp att få för den som sitter fast i självdestruktiva beteenden av olika slag.

Det finns idag en större medvetenhet kring motionens, matens och sömnens påverkan på den psykiska hälsan. När vi prioriterar lustfylld träning, näringsrik mat och sömn mår vi bättre psykiskt. Balansen mellan vila och aktivitet är viktig. Att vila behöver inte vara passivt och tråkigt, utan det som ger oss ny kraft och energi. Cajsa beskriver sig själv som en person som behöver träna sig på att slappna av, njuta och ta det lugnt för att få balans i livet.
– Det finns också ett ökat intresse kring relationers och de ekologiska och existentiella dimensionernas betydelse för hälsan, vilket är mycket glädjande. Hälsa är mer än kropp och själ. Enligt WHO finns det fem hälsodimensioner: fysisk, psykisk, social, ekologisk och existentiell hälsa och alla fem är viktiga för att vi ska må bra och känna meningsfullhet.

Just nu är Cajsa aktuell med boken ”Kroppsnöjd och själsstark – bli vän med dig själv och stärk din psykiska motståndskraft”.
– Kroppsnöjd handlar om att acceptera och bli vän med sig själv. Själsstark handlar om att ha redskap till att hantera livets utmaningar. I boken delar jag med mig av mina personliga erfarenheter samt 10 tips till att bli mer kroppsnöjd och 10 livsstrategier för en starkare och mer motståndskraftig själ.

Varför skrev du boken?
– Jag närmade mig min 50-årsdag och hade precis gått igenom mitt livs svåraste kris hittills. Periodvis fastnade jag i mörka, negativa tankar och undrade om jag verkligen skulle kunna ha något mer att dela med mig av till andra. Min tid som författare kanske var slut?
– Men så en dag sommaren 2019 hände det. Min 14-årige son ställde frågan: ”Mamma – är det inte dags att skriva en ny bok?” Och jag tänkte: ”Ja, om han tycker det, kanske det är dags!” Det kändes som att han trodde på mig och på att jag hade något viktigt att dela med mig av. Tillsammans med en bild på mig som min son hade tagit, formulerade jag tio punkter till att bli kroppsnöjd som jag lade upp på sociala medier i slutet av augusti 2019. Responsen var enorm! Och jag insåg, ivrigt påhejad av andra, att det var det ämnet jag ville skriva om. Boken släpptes i slutet av februari 2020.
– Precis som i mina tidigare böcker skriver jag om det jag själv behöver läsa utifrån min livsresa, mina erfarenheter och min kompetens som hälsopedagog och coach.

Du är ute och föreläser i detta ämne, vad möter du för kvinnor och vad har de ofta för kroppsbild?
– Jag möter mycket skam kring kvinnor och deras själv- och kroppsbild. Vi har ofta fått lära oss att vi inte ska ta plats, synas eller höras. Vi ska sitta med benen i kors, inte rapa och fisa högt, inte skratta eller skrika högt. Vi ska le och vara snälla, duktiga och fogliga. Vi ska anpassa oss, ansas, rätta oss i ledet. En kvinna som gör sin röst hörd och tar plats bryter mot normerna och beskrivs ofta som ”bitchig”. Hon är ”för mycket”.
– Det är som att vi inte kan göra tillräckligt för att se tillräckligt bra ut. Hur vi än ser ut är det liksom inte ”good enough”. Det är som att befinna sig i en rävsax – hur än kroppen utvecklas blir det alltid ”fel”. När vi är smala, ska vi vara missnöjda med det och vilja bli kurvigare. När vi är kurviga ska vi vara missnöjda med det och vilja bli smalare. När vi är unga ska vi vilja se äldre ut. När vi är äldre ska vi vilja se yngre ut. När vi åldras ska vi göra det ”snyggt” och ”med värdighet” (vad nu det innebär). Vi får alltså inte ens åldras utan krav på prestation!
– Det är viktigt att vara medveten om att det finns mycket pengar att tjäna på kroppsmissnöjet. Vad skulle hända med skönhetsindustrin om alla kvinnor i Sverige vaknade upp i morgon och var nöjda med sig själva? En missnöjd människa är den bästa konsumenten.

Cajsa vill förmedla att det aldrig är för sent att få en mer sann bild av sig själv.
– Tillsammans hjälper vi varandra att upptäcka vilka vi är. Min tro har hjälpt mig att se mig själv med Guds kärleksfulla ögon. När jag kämpar med självkritiska tankar, försöker jag byta ut dem mot sanningen om mig själv – att jag är älskad och värdefull för den jag är, säger Cajsa.
– Det sägs att fjärilen är det enda djur med vingar som inte kan se sina egna vingar. Precis som fjärilen kan vi också vara självblinda. Vi ser inte våra styrkor och vårt unika värde. Tillsammans hjälper vi varandra att få syn på oss själva. Tänk att vi kan hjälpa varandra att utvecklas från puppor till färgglada fjärilar! Vi kan hjälpa varandra ut ur självfokuseringens och självkritikens fängelse till ett liv i frihet, glädje och kreativitet där vi får växa, blomma och vara de vi är skapade till att vara.

Cajsa Tengblad
Ålder: 50 år
Familj: Fyra barn och pojkvän
Bor: Jönköping
Arbete: Föreläsare, hälsopedagog och entreprenör. Hon har dessutom skrivit flera böcker med fokus på välmående.
Aktuell med: Boken ”Kroppsnöjd och själsstark – bli vän med dig själv och stärk din psykiska motståndskraft.”

text Frida Funemyr • foto Anna Hållams

Tips till dig som vill bli mer kroppsnöjd:

  1. Minska användandet av sociala medier
  2. Jämför dig inte med andra
  3. Fokusera på vad din kropp kan göra för dig och inte på hur den ser ut
  4. Tacka kroppen för allt den kan göra, uttrycka och hjälpa dig med
  5. Tala positivt om din egen och andras kroppar
  6. Håll balansen mellan in- och utsidan
  7. Håll balansen mellan att äta, träna och vila
  8. Fokusera på personlighet istället för utseende hos dig själv och andra
  9. Behandla kroppen väl genom att använda kläder och skor som sitter skönt
  10. Studera hur kroppar ser ut i verkligheten och förundras över olikheterna
- Annons -