- Annons -

Endast en femtedel av Sveriges befolkning är tillräckligt fysiskt aktiv för att få en positiv hälsoeffekt. Forskning visar också att en otränad men normalviktig person löper större risk att dö för tidigt än den som är överviktig men tränad.

En ny forskarstudie visar att Coronapandemin har förändrat människors möjligheter till en hälsosam livsstil. Den fysiska aktiviteten hos svenskar har minskat till följd av coronapandemin och kvinnor har påverkats mer än män.
”Under en vecka utför 4 av 10 svenskar ingen måttligt ansträngande fysisk aktivitet. Detta ska jämföras med 3 av 10 före pandemin. Nära hälften utför ingen mycket ansträngande fysisk aktivitet, jämfört med en tredjedel före pandemin. Därtill har stillasittandet ökat med 40 minuter per dag.”
Rapporten kommer från Mälardalens högskola som tillsammans med Novus i början på 2021 genomförde en studie där drygt 1.000 svenskar svarat på frågor om fysisk aktivitet.
https://www.idrottsforskning.se/ny-forskarstudie-sa-har-pandemin-paverkat-den-fysiska-aktivitetsnivan/
Det finns idag mycket forskning som visar på ett klart samband mellan fysisk aktivitet och positiva hälsoeffekter. Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för en för tidig död och motverkar uppkomsten av ett stort antal kroniska sjukdomar. Risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom i förtid är i stort sett halverad hos en regelbundet fysiskt aktiv man eller kvinna jämfört med en helt fysiskt inaktiv jämnårig person.
Rapporter från Socialstyrelsen visar att regelbunden motion förebygger hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes typ 2 och benskörhet. Fysisk aktivitet kan också bidra till att ett sjukdomsförlopp lindras.
KÄLLA: hjart-lungfonden.se

- Artikeln fortsätter efter annonsen -

Tidigare artikel”Jag led av panikångest”
Nästa artikelKvinnorna på Naomi Sisters Home