- Annons -

Endast en femtedel av Sveriges befolkning är tillräckligt fysiskt aktiv för att få en positiv hälsoeffekt. Forskning visar också att en otränad men normalviktig person löper större risk att dö för tidigt än den som är överviktig men tränad.
Det finns idag mycket forskning som visar på ett klart samband mellan fysisk aktivitet och positiva hälsoeffekter. Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för en för tidig död och motverkar uppkomsten av ett stort antal kroniska sjukdomar. Risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom i förtid är i stort sett halverad hos en regelbundet fysiskt aktiv man eller kvinna jämfört med en helt fysiskt inaktiv jämnårig person.
Rapporter från Socialstyrelsen visar att regelbunden motion förebygger hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes typ 2 och benskörhet. Fysisk aktivitet kan också bidra till att ett sjukdomsförlopp lindras.
KÄLLA: hjart-lungfonden.se

- Annons -