- Annons -

Tidigt tillskott av probiotiska mjölksyrabakterier kan minska risken för karies hos barn. Det visar en studie vid Hälsohögskolan i Jönköping, Linköpings universitet och Odontologiska institutionen i Jönköping.
Anlagen till människans tänder utvecklas redan i fosterstadiet. Så fort de första mjölktänderna spricker fram utsätts de för bakterier i munhålan.

Om ett barn får en tillsats av ”goda” bakterier tidigt i livet så kan ett bra immunförsvar byggas upp, vilket skulle kunna påverka utvecklingen av karies, säger Malin Stensson, odontologie doktor och lektor i oral hälsa vid Hälsohögskolan i Jönköping. Hon är också försteförfattare till artikeln i tidskriften Caries Research där resultaten presenteras.

- Artikeln fortsätter efter annonsen -

Hål i tänderna uppstår när specifika kariesbakterier får fritt spelrum. När de får tillgång till kolhydrater ger de ifrån sig en syra som fräter på emaljen. Även en påverkan på den tidiga bakteriefloran i munnen skulle därför kunna förebygga karies.
113 barn från Småland och Östergötland deltog i studien. Drygt hälften av dem fick under sitt första år en daglig dos av mjölksyrabakterier (Lactobacillus reuteri) utspädda i vegetabilisk olja. Dessutom hade deras mödrar fått samma dos bakterier fyra veckor före beräknad förlossning.
Resten av barnen utgjorde en kontrollgrupp som fick olja utan bakterier, så kallad placebo. Studien – som ursprungligen genomfördes för att visa om probiotikabehandling kunde förebygga allergi – var ”dubbelblind” vilket innebär att varken föräldrarna eller forskarteamet visste vilka barn som lottats till grupperna.
Efterhand som barnen fyllt nio år undersöktes de av en och samma tandläkare. Resultatet var tydligt: 82 procent av barnen som fått bakterietillskott var fria från karies, jämfört med 58 procent i placebogruppen.
För att kontrollera om andra faktorer spelade roll fick föräldrarna svara på frågor om tandborstning, fluortillskott och matvanor. Det visade sig att det inte fanns några signifikanta skillnader utom när det gällde fluortillskott, men då var det barnen i kontrollgruppen som vägde över.
Nu arbetar delar av forskargruppen med en större probiotikastudie där odontologerna kan få möjlighet att undersöka barnens tandstatus tidigare i livet. I denna studie startar behandlingen redan under graviditetsvecka 20.
KÄLLA: www.hj.se

Tidigare artikelSänk Träningströsklarna
Nästa artikelDe allra flesta upplever ångest någon gång i livet