- Annons -

Forskningen visar att vänskap och kärlek är viktiga för hälsan. Inte minst behöver vi fysisk närhet för att må bra, men även omtanke på distans påverkar hälsan.

När människor får rangordna det allra viktigaste i sina liv kommer alltid kärlek, vänskap och relationer högst upp, oavsett var studien har gjorts. Det konstaterar Peter Strang, cancerläkare och professor i palliativ medicin som skrivit en bok om ensamhet och gemenskap, Att höra till (Natur & Kultur 2014).

- Artikeln fortsätter efter annonsen -

– När relationer fungerar och vi känner oss inkluderade mår vi bra, och det här behovet finns med oss hela vägen från barndomen till vår ålderdom, säger Peter.
Hälsan har nära samband med ensamhet och gemenskap. Hos en person som lider av ensamhet frisätts fler stresshormoner och ofrivillig ensamhet är kopplad till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och för tidig död. Ensamheten har också samband med ångest och nedstämdhet. När vi är ensamma tar vi sämre beslut och kan till och med få minnesproblem.
Samtidigt visar forskningen entydigt att fungerande gemenskap har en skyddande effekt. Att vi reagerar med positiva känslor på samhörighet är inte en slump. I själva verket är vi genetiskt byggda för gemenskap, menar Peter Strang. När vi känner gemenskap aktiveras hjärnans belöningssystem, och det kan räcka även med så små signaler som en vänlig nick när man stiger på bussen eller ett positivt ”Välkommen, hur kan jag hjälpa dig?” när man kommer fram till en hotellreceptionist. Allra starkast är förstås den intensiva känslan av samhörighet och lycka i relationer av stabil samhörighet och tillhörighet.
– I mitt arbete som cancerläkare ser jag hur stor betydelse relationer har när man prövas av livet. Vi har alla en inneboende önskan om att höra till, säger Peter Strang.
Fysisk närhet och beröring är en viktig del av goda relationer. Samtidigt är det en bristvara för oerhört många människor idag.

Bengt Fridlund

Bengt Fridlund, professor vid Hälsohögskolan i Jönköping, ger ett enkelt råd: Kramas ofta!
– Studier visar att du behöver fyra kramar per dag för att överleva, åtta kramar per dag för att må bra och 12 kramar per dag för att växa som människa. Framför allt när det gäller unga människor är detta med kramar och fysisk närhet viktigt för att man ska växa och få en sund självkänsla, säger Bengt.

Den enkla förklaringen heter oxytocin, ett hormon som sätter fart i kroppen vid vänlig, fysisk beröring. Det lindrar smärta, påskyndar läkningen av sår och skador, sänker blodtrycket och halterna av stresshormoner. Oxytocin stärker också immunförsvaret och stimulerar näringsupptag och tillväxt. Rena hälsokuren att kramas eller hålla någon i handen alltså.
Oxytocin hjälper oss att bygga goda relationer eftersom högre halter av detta närhetens hormon i kroppen gör det lättare att tolka känslor och att se världen i en positiv och vänlig dager. Oxytocin skapar starka band mellan förälder och barn men kan också fungera som ett kitt i par- och vänskapsrelationer.

Forskningen har också visat att ”själslig beröring” eller känslan och upplevelsen av värme och kärlek skapar samma oxytocineffekt via psykiska processer. Ett telefonsamtal med en god vän, ett varmt leende på ”facetime” och till och med vänskapligt småprat på Facebook är alltså inte att förakta.

Och det lönar sig på många sätt att bygga goda relationer eftersom så mycket som 20-30 procent av för tidig död i hjärtsjukdom beror på dåliga sociala relationer, säger Bengt Fridlund. Skratt, leenden och kramar har en direkt påverkan på hälsan. Likaså säker och regelbunden sex. Risken att insjukna i depression och ångestrelaterade sjukdomar minskar för den som upplever vänskap.

– Goda relationer är ett fundamentalt behov. Det handlar om sammanhållning och tillit, att vara omtyckt, älskad och få sympati. Att behöva någon och att själv vara behövd. Det är en viktig friskfaktor, säger Bengt Fridlund.

Bengt Fridlunds tips:
10 sociala budord:

  1. Lyssna på/in varandra
  2. Prata med varandra
  3. Prata gott om varandra
  4. Ta hänsyn till varandra
  5. Tyck om varandra.
  6. Ta på varandra
  7. Gör goda saker tillsammans
  8. Överraska varandra
  9. Hjälp varandra
  10. Glöm aldrig varandra

Vill du leva längre och fylla åren med liv?
Rök inte (vinst 5-10 år)
Motionera (vinst ca 5 år)
Sov regelbundet och minst 6 timmar per natt (vinst 5-8 år)
Underhåll ditt sociala nätverk (vinst 5-10 år)
Ha regelbunden och säker sex (vinst 3-8 år)
Kramas varje dag!

text Gabriella Mellergårdh • foto Fotolia samt egen

- Annons -
Tidigare artikelTänk om de hittar mig igen…
Nästa artikelRätt träning råder bot på putmagen