- Annons -

I Maria Berggrens mottagning vågar besökarna äntligen ta snacket. De där samtalen som inte har fungerat på tu man hand. Maria är familjerådgivare och träffar varje dag par som behöver hjälp med kommunikation och relation.
− Människor är oerhört belastade av livspusslet idag, säger hon.

Med eller utan ekonomiska problem kan parrelationer ibland behöva professionell hjälp utifrån.
− Människor är oerhört belastade av livspusslet idag, säger Maria Berggren, familjerådgivare på Vårsta diakoni, kyrkans familjerådgivning. Hennes arbetsuppgifter är helt fokuserade på barnfamiljer och par.
I Marias samtalsrum är det inte bara den sköna fåtöljen som gör att axlarna sjunker – hela hennes utstrålning är lugnande.

- Artikeln fortsätter efter annonsen -

En vanlig arbetsdag tar Maria emot ett antal besökare, och varje samtal kräver hennes fulla närvaro och uppmärksamhet. Efterfrågan är hög. När någon tar kontakt ser Maria därför till att ha ett ganska snabbt första möte, där fokus är att det ska kännas rätt för båda parter.
− Jag vet aldrig innan vart samtalen kommer att ta vägen. Vissa personer träffar jag en gång, medan andra återkommer många, många, gånger. Här finns inget rätt eller fel, utan det beror ju helt på vart samtalen tar vägen. När ett par kommer för att få hjälp med sin relation, går det ibland att rädda relationen och då får samtalen en viss karaktär, men ibland visar det sig att skadorna inte kan repareras, och då övergår träffarna i så kallade separationssamtal.

Dysfunktionella mönster
Maria förklarar att det ofta är mönstret som är bekymret.
− Båda har varit med och skapat ett mönster som är dysfunktionellt. De par som förstår det och slutar skylla på varandra är lättast att jobba med. Mönster är dock så starka att det krävs lyhördhet och engagemang för att förstå och för att kunna se från den andres perspektiv.
Hon fortsätter:
− Ska man lyckas bibehålla en god relation krävs överlåtelse.
Maria menar att en investering i parrelationen också är att investera i barnen.
− Du lurar dig själv om du tror att du åtminstone har en bra relation till barnen, oavsett hur parrelationen ser ut. Det behöver inte ens handla om att ni bråkar hemma. Det finns inget liv i familjen om föräldrarna lever som två stuprör bredvid varandra.
Nu är Maria bestämd. Det är tydligt att det här ämnet är hennes hjärtefråga.
− Att hjälpa par hantera sin relation, är att indirekt hjälpa deras barn.

Kommer många par när det är för sent?
− De får gärna komma mer förebyggande. Många säger precis det: “Vi skulle ha varit här för x antal år sedan”, men då brukar jag säga till dem att “ni är ju här nu”. Men det är klart att ju större sprickan är, desto hårdare blir arbetet som de måste göra, och frågan är hur stor motivationen hos de båda är. Maria förklarar att det aldrig går att reparera en relation om inte båda vill det.
− Kärleken är frivillig. Tvång, hot och skuldbeläggande är aldrig en framkomlig väg. Ibland går det inte, och även då kan familjerådgivningen få vara ett stöd. Att avsluta bra är ju faktiskt bättre än att avsluta dåligt.

Förutom parrådgivning kan Maria även träffa enskilda individer, och även vuxna människor i andra typer av relationer. Det kan handla om hela familjer − vuxna syskon, eller föräldrar med vuxna barn, som har frågor de behöver hjälp med att reda ut.
− Sådana gånger kan det bli ganska trångt här inne.
Maria ser sig om i rummet. Hon pekar på olika bilder hon har på väggen − bibelord och annat som vittnar om att Vårsta Diakoni vilar på kristen grund.
− Det är fantastiskt att ha en arbetsplats där det är möjligt att prata tro − när ämnet tas upp av besökaren. Alla som kommer, oavsett bakgrund i kyrkan eller inte, är tyngda av skuld och skam och dåligt samvete, och då är det fantastiskt att få lyfta fram den förlåtande Guden.

När har du en riktigt bra dag på jobbet?
− Det är en ynnest att jobba med motiverade par, som vill ha hjälp att förstå varandra, och bli bättre i kommunikationen − par som förstår att de tolkar situationer olika, och börjar ställa frågor som “Har jag förstått dig rätt när jag hör det här och det här?”. Det är fantastiskt att se när trygghet uppstår i rummet.

Familjerådgivaren bästa tips

  • Sök hjälp innan det gått för långt, men kom ihåg att det aldrig är för sent.
  • Kom helst som par eftersom familjerådgivning är ett teamarbete.
  • Alla relationer behöver vårdas genom tillgänglighet, lyhördhet och engagemang.

text • foto Maria Lundqvist

Tidigare artikel”Vi tar upp våra telefoner så fort vi är ängsliga och rastlösa”
Nästa artikel”Det känns fint att dela mina upplevelser för att hjälpa andra”