- Annons -

Psykolog David Waskuri: ”Därför är det viktigt att våga prata pengar”

Beskyller du din partner för att vara snåljåp eller slösaktig? Tjafsar ni om pengar där hemma? I så fall är ni inte ensamma. I lågkonjunktur testas parförhållanden på nya sätt.
− Ämnet pengar kan vara känsligt, men desto viktigare att prata om, säger psykolog David Waskuri.

- Artikeln fortsätter efter annonsen -

Vi befinner oss i en lågkonjunktur och inflationen påverkar hur långt pengarna räcker varje månad. JUNIA har pratat med psykolog David Waskuri, för att ta reda på hur våra relationer påverkas av rådande läge, och hur vi kan göra för att stärka banden till varandra under kärvare tider.
− Det kanske inte är det första man pratar om när man är ny i ett förhållande, men ju tidigare man kan avdramatisera ämnet desto bättre. Och som med allt man går och bär på – ju längre tid det tar innan man lyfter upp det till samtal, desto större hinner problemet bli, säger David.

David Vaskuri är psykolog och författare till boken ”Nära gränsen”

Varför är det känsligt att prata pengar?
− Ekonomi är i regel en privatsak för oss svenskar. Vi pratar sällan om våra egna pengar och håller lönen för oss själva, och det här djupt privata verkar sitta hårt i oss även i våra närmsta relationer.
David förklarar att en av utmaningarna är att det finns så många åsikter kring hur man bör hantera de gemensamma pengarna.
− Är man inte transparant med varandra kan olika typer av frågor förbli obesvarade: ”Ska den som tjänar mer pengar stå för större delen av hushållets kostnader? Får jag göra vad jag vill med min lön, och är besparingarna mina eller hela familjens?”
David menar att det viktigaste är att man, precis som med allt annat i en relation, är ärliga och pratar med varandra utan att skuldbelägga.
− Eftersom ekonomi är så privat blir det extra jobbigt att bli beskylld för sitt sätt att hantera pengar. Det kan lätt frammana skam om man blir beskylld för att vara till exempel snål, girig eller slösaktig.
David förklarar att ämnet är av känsligare art eftersom det handlar om personlighet, uppväxt och till viss del också värderingar. Han menar att pengar – eller bristen på dem – kan utlösa stress, oro och rädsla, och det är ju något som i sin tur alltid prövar relationer, eftersom dessa känslor tenderar att ta fram det sämsta ur oss. David ger några exempel:
− Om den som tjänar mest pengar känner sig utnyttjad kan det vara svårt att ta upp det med partnern, för att man riskerar att upplevas som snål. Om den ena blir varslad från sitt jobb, men tänker ”det ordnar sig” och den andre blir jättestressad över detta, hamnar man också i otakt.
Eller om ena föräldern till exempel vabbar oftare, kan det skapa ilska över att man blir ekonomiskt drabbad för att man tar hand om de gemensamma barnen.

Hur kan man närma sig dessa frågor?
− Utgå från dig och dina känslor istället för att skuldbelägga den andre, ta inte upp något i affekt utan se till att ni har tid, lugn och ro för ett gott samtalsklimat. Var lyhörd och lyssna in den andre –
var kan ni enas och var måste ni kompromissa?
David förklarar att allt detta ser så lätt ut i teorin, men att det är betydligt svårare att genomföra när de inneboende känslorna tar över. Han menar dock att man inte kan fortsätta att vara tyst i rädsla för konflikt:
− Det är mänskligt att fela – ta ansvar för det som blir tokigt och försök börja om, tipsar han.

Är par med stabil ekonomi lyckligare än andra par?
− Både och. Att ha buffert för oförutsedda utgifter, mat, boende och barnens kläder skapar ett lugn. Lever man på gränsen finns alltid den skadliga stressen där. Å andra sidan är livet så mycket mer än det materiella, och ett överfokus på att jobba och tjäna pengar belastar också hälsa och relationer.
David beskriver den så kallade ”livskompassen” som består av flera tårtbitar som bör finnas med i våra liv för att vi ska må bra. Om en tårtbit blir för stor – som till exempel karriär eller pengar – kommer andra tårtbitar att drabbas.
− På så vis kan ett överskott av jobb även påverka lyckan negativt.

Finns det något positivt med att en lågkonjunktur tvingar oss att prata mer?
− Det är framförallt jättetråkigt när människor blir av med sina jobb eller blir tvungna att sälja sin lägenhet, men det är klart att det går att se något positivt i allt. Kan vi bli mer kreativa, samarbeta för att hitta nya lösningar och tillsammans bli bättre på att prioritera, så kan det ju också leda till något bra.

Psykologens tips för att prata pengar

  • Använd ”jag-budskap” och utgå från dig och dina känslor utan att skuldbelägga den andre.
  • Prata inte i affekt – välj en tidpunkt när ni har tid, lugn och ro.
  • Våga ta upp dina funderingar – ju längre du väntar desto svårare.
  • Var lyhörd för den andre – ni kanske kan enas om vissa saker och landa i att vissa olikheter kräver att ni kompromissar.

Relationsrapporten 2023
Novus har på uppdrag av Nordax Bank genomfört undersökningen ”Relationsrapporten 2023” som bland annat visar hur relationer påverkas av det ekonomiska läget. Här följer några insikter från undersökningen:

  • 50 procent av svenskarna upplever att relationen till ens partner påverkas av negativa ekonomiska förändringar.
  • 85 procent av dem som lever i en parrelation uppger att någon i hushållet kommer att behöva göra ekonomiska uppoffringar vid en lågkonjunktur.
  • 16 procent känner oro inför sin framtida boendesituation – kvinnor mellan 18 och 29 år oroar sig mest.
  • Män och kvinnor är överens – män klarar sig bäst ekonomiskt vid en separation.
    Källa: Relationsrapporten 2023, Nordax Bank

text Maria Lundqvist

Tidigare artikelElin Rantatalo drabbades av sepsis: ”Att få vara ansiktet utåt för personer med funktionsnedsättning känns viktigt”
Nästa artikelGör din egen kroppsolja