- Annons -

Forskning har visat att fler drabbas av hjärtinfarkt under storhelger som midsommarafton och julafton. Nu har forskare vid Lunds universitet visat att det är vanligt att personer som drabbas av hjärtinfarkt har upplevt ökad stress under dygnet som föregick infarkten. Sambandet gäller framför allt kvinnor. 

− DEN HÄR FORSKNINGEN visar att framför  allt kvinnor kan drabbas allvarligt av stress. Nu behöver vi forska vidare för att kunna förebygga stress i samband med storhelger och allmänt i samhället för att minska riskerna för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

- Artikeln fortsätter efter annonsen -

− Vår forskning visar att hälften av alla kvinnor och 30 procent av alla män uppgav en ökad stress dygnet innan de insjuknade.
Framför allt kvinnor uppgav dessutom en ökad oro. Depression och sömnsvårigheter var också vanligt förekommande hos kvinnorna, säger Anneli Olsson, doktorand vid Lunds universitet och försteförfattare till den aktuella publikationen.

Hjärtinfarktpatienterna i studien är hämtade från kvalitetsregistret Swedeheart och människor som hade insjuknat både under storhelger och vardagar. Studiedeltagare fick besvara en enkät med frågor om aktiviteter, känslolivet och om vad man ätit och druckit under dygnet före infarkten. Bland aktiviteterna var det i högre grad kvinnorna som svarade att de lagat mat och städat mer än vanligt.

De hade dessutom i högre grad haft sömnproblem dygnet före infarkten. Män hade i högre grad än kvinnor ägnat sig åt utomhusaktiviteter under dygnet före infarkten. Däremot sågs inga könsskillnader vad gäller intag av alkohol, sötsaker eller fet mat. Flera studier indikerar att stress är en vanligare riskfaktor till hjärtinfarkt än vad man tidigare trott.

Tidigare forskning har visat att stresshormoner i håret var förhöjda hos personer som drabbats av hjärtinfarkt vilket indikerar att de haft förhöjda stressnivåer månaden innan de insjuknade.
− Vi kommer att fortsätta titta på olika så kallade triggers till hjärtinfarkt och i kommande arbete titta på vad som händer i hjärtat under storhelger som midsommarafton och julafton då vi sedan tidigare vet att det är en riskfylld tid för våra hjärtpatienter, säger Anneli Olsson.
Photo 21944285 / Stress © Arne9001 | Dreamstime.com

Tidigare artikelAllt har sin tid
Nästa artikel”Mitt liv präglades av ensamhet, utanförskap och skam”