- Annons -

Anna Ström lever och arbetar i miljonprogramsområdet Råslätt utanför Jönköping. På Råslätt bor det runt 5500 människor från ungefär 60 olika nationer. Det är ett område som ofta beskrivs i medierna som ett problemområde. Anna driver Re:store – en varierad verksamhet för att främja integration och ge människor i utanförskap en meningsfull sysselsättning och arbete.

På Råslätt finns det stora sociala problem och Annas barn är några av de fåtal barn med svenskt ursprung som finns i skolan. Men Anna, hennes man Martin och deras fyra barn har alltid känt sig hemma och trygga i området. En av anledningarna är kanske att familjen tidigare har bott fem år i sydvästra Turkiet, nära syriska gränsen och att Anna därför har personlig erfarenhet och kunskap om kulturen i Mellanöstern och av det turkiska språket.
–  De allra flesta av mina vänner kommer ursprungligen ifrån Mellanöstern och det gör ont att se hur många av dessa fina människor bor här år efter år utan att få ett jobb eller bli en del av det svenska samhället.

- Artikeln fortsätter efter annonsen -

I grunden är Anna undersköterska och hon är även utbildad inom inredning och har ett stort intresse för återbruk av gamla saker som är redo att slängas. I många år drömde Anna om att få göra något för att hjälpa utsatta människor på ett konkret och praktiskt sätt.
–  Många människor känner sig förbrukade och utan värde idag och jag längtade efter att få uppmuntra och hjälpa människor att bli återupprättade.

Efter flera olika försök att komma i gång med en verksamhet blev det till slut möjligt för Anna att starta Re:store (som betyder återupprätta på engelska), en affär och en plattform för att jobba socialt med människor i utsatthet, både här hemma och långt borta. När bostadsföretaget Vätterhem erbjöd Anna en lokal i Råslätts köpcentrum kunde visionen växa vidare. Sen dess har utvecklingen gått fort och i dag vilar Re:stores verksamhet på tre ben.
Ett ben är affären och webbutiken (restore.nu) med försäljning av Fair Trade produkter från olika kvinnoprojekt i länder som Syrien, Irak, Indien, Thailand, Tadzjikistan med flera. Fokus i försäljningen ligger på att sälja produkter som hjälper till att bekämpa fattigdom, förtryck och människohandel.
Det andra benet är att arbeta socialt på hemmaplan genom att ge människor som annars har svårt att komma ut i arbetslivet praktik, arbetsträning och även anställning, möjlighet att lära sig svenska och att så småningom hitta tillbaka till ett meningsfullt liv. Förutom själva arbetet med affären bedriver man också olika kurser och pysselträffar i lokalen där många olika människor möts och får ett sammanhang. Anna har även ansvar för driften av en kaféverksamhet för personal inom socialtjänsten, vårdcentralen och hemtjänsten i Råslätt. Därigenom har hon kunnat anställa ett par av dem som har arbetstränat och blivit redo för mer ansvar.
–  Det är fantastiskt att se hur man genom att arbeta tillsammans kan bryta ner fördomar och rädslor hos människor från olika etniska och religiösa bakgrunder. Det är inte bara mellan svenskar och invandrare det finns olikheter och misstänksamhet. Det finns även invandrargrupper sins emellan. För att skapa ett tryggt samhälle är det viktigt med riktiga möten och vänskap.
Det tredje benet är att Anna vill att Re:stores verksamhet ska vara med och påverka samhället Råslätt i sin helhet på ett positivt sätt och höja livskvalitén för dem som bor inom området. Att pappa och mamma har sysselsättning och arbete påverkar hela familjen och forskningen visar att det även påverkar barnens prestation i skolan. En god sak i en persons liv kan ge ringar på vattnet och påverka flera runt omkring.

Nyligen fick Anna och hennes medarbetare beviljat projektpengar av Länsstyrelsen genom ett LONA projekt, för att starta ett arbete för att restaurera den igenvuxna Råslätt skogsvaktarpark – en 150 år gammal park där alla Sveriges barr- och lövträd en gång planterades i utbildningssyfte för skogsvaktare. Det hela startade när Anna upptäckte en otroligt begåvad människa som fanns gömd bakom mycket låg självkänsla och depression, efter 10 år i arbetslöshet.
– Varje människa bär på unika kunskaper och kan alltid bidra med något, oavsett funktionshinder, sjukdom eller brist på språk. Det är viktigt att alltid utgå ifrån de förmågor som finns och bygga vidare på dem. Av de människor som var på botten och har kommit hit för att arbetsträna, har jag i dag fått flera goda medarbetare som tar stort ansvar och som ger mig mycket glädje. Några har gått vidare till heltidsarbete på andra håll. Att se människor göra en ”pannkaks-vändning” från hopplöshet, depression och kanske missbruk, till självförtroende och framtidshopp, ger en glädje som är svår att beskriva.

Vilka egenskaper är viktiga för att jobba med människor i utsatthet?
– Det allra viktigaste är kanske social kompetens och förmågan att möta många olika sorters människor. Att kunna ge bekräftelse och stöd genom att se, lyssna, skratta och även gråta med människor. Det är viktigt att bry sig på riktigt och ha stort tålamod. Det tar lång tid att hjälpa någon att ändra sitt liv och att bygga djupa relationer. Sen är det ju bra med utbildning, men personlighet och kärlek till människor är ändå absolut viktigast.

Vad har varit och vad är dina största utmaningar i arbetet med Re:store?
– Ekonomin är ju en stor utmaning. Än så länge har vi för svag försäljning av våra produkter till att bära våra kostnader. Vi strävar mot en ekonomi som gör det möjligt att utvidga verksamheten successivt för att med tiden kunna hjälpa fler. Själv jobbar jag extra på ett HVB-hem för ensamkommande flyktingar för att få det att gå ihop. Det har också varit slitsamt när politiska beslut ändras och människor som har varit här och gjort stora framsteg plötsligt omplaceras och sätts i någon annan åtgärd, ibland mot sig egen vilja. Det gör ont.
Sen kan det ju alltid vara utmanande med relationer när människor med olika bakgrund jobbar tillsammans. Det kan vara misstänksamhet eller missförstånd på grund av kulturella skillnader eller oförmåga att sätta sig in i en annans situation. Ibland är det svårt att hantera om personen ifråga helt saknar motivation eller eget driv. Det är svårt att uppmuntra och hjälpa någon som absolut inte vill ändra sin situation.

Vad ger dig störst glädje i ditt arbete?
– Ingenting slår känslan att få se en person komma ur sitt mörker och börja växa. När vi lyckas matcha kapacitet och kompetens med rätt uppgift och vi ser en uppåtgående spiral och hon eller han börjar tro på sig själv och sin egen förmåga.
Det är också spännande att vi nu ska få börja arbeta med att röja och iordningställa Råslätt skogsvaktarpark. Det kommer att bli ett lyft för hela området att få ett nytt fint grönområde där Råslätts invånare kan promenera och umgås. Så nu känns det verkligen som att Re:stores verksamhet på riktigt uppfyller alla delar av sin tredelade vision om att verka positivt för utsatta människor i fattigare delar av vår värld, för personers välmående lokalt här hemma och för samhället Råslätt som helhet. Det gör att mitt arbete är väldigt berikande och roligt, säger Anna och det är inte svårt att se att hon känner att hon är på rätt plats i livet.

text Jeanette Engqvist • foto privat

Fakta om Re:store
Re:store  vill vara en kreativ mötesplats som främjar integration och motverkar utanförskap. En social växtplats som ger meningsfull sysselsättning. Särskilda målgrupper är personer med försörjningsstöd, långtidsarbetslösa, sjukskrivna och nysvenskar.

Re:store består av flera verksamheter:

  • En butik och mötesplats i Råslätt centrum med försäljning av fair-trade-varor, bl a  hantverk från olika utvecklingsprojekt i bl a Syrien, Irak, Indien, Thailand som motverkar fattigdom, förtryck och människohandel.
  • Även en  webbutik finns – www.restore.nu. Överskottet från försäljningen i affären och webbutiken   går oavkortat och utan mellanhänder till respektive projekt med målet att se förvandlade liv och samhällen.
  • En verkstad för tillverkning av smycken och inredningsprylar. Vi jobbar med återbruk och iordningsställande av redan använda produkter.
  • Ett kafé som bedrivs på Råslätt vårdcentral för personalen som jobbar där.
  • Projektet med iordningställande och skötsel av Råslätts anrika skogspark – ett arbete för språkutveckling och integration med särskilt fokus på natur och allemansrätten.
Tidigare artikel”Min tro på Gud är allt jag står på”
Nästa artikelNär kärleken är svår att finna