- Annons -

I början av 2014 startade Sisters International ett regelbundet arbete bland romska barn i byn Rontau. Cristi Bala som arbetar bland barnen går på Östeuropeiska Bibelskolans sociala linje.  Han är väldigt omtyckt av barnen och har också med sig sin vän Vali som tidigare haft kontakt med barnen i Rontau.  Byn är en ganska stor romsk by med omkring 400 barn. Ett av de absolut viktigaste behoven i dessa romska byar är att hjälpa barnen så att de har möjlighet att fortsätta utbilda sig och på det viset komma in i det rumänska samhället.

Cristi och Vali åker ut några gånger i veckan och hjälper då barnen med läxläsning. De ger också barnen något att äta och dricka. Cristi bor i närheten och kommer att arbeta med detta även under skolloven. Under våren och sommaren kommer han också att knyta fler kring sig för att forma ett team så de kan jobba effektivt på lång sikt.

- Artikeln fortsätter efter annonsen -

Under våren kommer det att vara avslutning på sömnadskursen som hållits i kvinnofängelset i Bacau. Sisters International fick en förfrågan från fängelseledningen om det kunde vara möjligt att genomföra en professionell sömnadsutbildning på fängelset. Behoven var speciellt stora att göra något för de kvinnor som kom från fattiga förhållanden i små rumänska byar. Genom ekonomiskt stöd från Sisters Internationals medlemmar och ett par Second Hand-affärer kunde det köpas in symaskiner och så började utbildningen under hösten 2013.

1symaskiner-a

Gensvaret har varit fantastiskt och för någon tid sedan kom ett brev från fängelset och flera av de tjugo kvinnorna som går sömnadskursen skrev sina hälsningar till Sisters International.
Tacksamheten är stor och vi tror att för många kommer sömnadskursen innebära att de kan bryta en ond spiral av fattigdom och kan komma på fötter med sina liv. Sömnadskursen i Bacaufängelset får verkligen vara en insats från Sisters International där det skapas helt nya förutsättningar för hela familjer.

Gensvaret har varit fantastiskt och för någon tid sedan kom ett brev från fängelset och flera av de tjugo kvinnor som går sömnadskursen.

”Mitt namn är Gina och jag vill tacka för att ni hjälper oss att lära oss det här jobbet. Jag brinner verkligen för designkläder och det är vad jag drömt om att göra hela mitt liv! Detta är en chans för mig att bygga upp min egen framtid och att lära mig något värdefullt. Tack så mycket!”

”Mitt namn är Mariana och även om jag är i ett fängelse, är jag väldigt glad och lycklig på samma gång, eftersom jag har möjlighet att lära mig något nytt. Även om jag aldrig har arbetat inom detta område, försöker jag. Jag har beslutat att lära mig hantverket. Jag är också glad att jag samtidigt får lära mig lagarbete. Jag uppskattar verkligen ert initiativ och jag tackar er!”

”Mitt namn är Anna och jag är 42 år gammal och mor till 3 barn. Jag är här i fängelset eftersom jag hade en mycket låg inkomst och inte ens kunde betala mina egna skatter.
Jag vill tacka er från djupet av min själ att ni erbjöd oss denna möjlighet att lära oss detta nya hantverk: sömnad. Jag tror att jag kommer att kunna tjäna lite mer pengar med det nya hantverket när jag friges och jag ska lära mina döttrar också. Tack igen med respekt! Anna.”

”Kära Sisters International, mitt namn är Carita och jag är glad att jag blev inskriven i denna sömnadskurs. Jag ville lära mig att sy och med er hjälp kan jag uppfylla min dröm. Om jag hittar ett jobb inom detta område i framtiden tror jag absolut att jag skulle ta chansen. Jag tackar än en gång för ert ekonomiska stöd till detta och jag hoppas att ni ska kunna hjälpa några fler kvinnor som ni har hjälpt oss. Jag skulle vilja träffa er person-ligen och tacka er! Med kärlek och respekt, Carita.”

Fotnot: Namnen och en del fakta omkring de frihetsberövade kvinnorna är utbytta för att de inte ska kunna kännas igen.

- Annons -