- Annons -

Över 4 000 personer har dött av mässlingsepidemin i Demokratiska Republiken Kongo, de flesta är barn under fem år. I byn Mimia har man än så länge lyckats hålla den smittsamma sjukdomen borta tack vare vaccinleveranser med MAF:s flyg.
– Men det finns många andra platser där mässlingen idag kan härja fritt, säger läkaren Paulin Belanga.

En tät regnskog breder ut sig, mil efter mil, åt alla väderstreck. Byn Mimia ligger mitt i västra Kongos djungel. Här lever människor nästan helt isolerade från omvärlden, om det inte vore för den sprakande radiokommunikationen, satellitstationen som nyligen installerats och det lilla MAF-planet som då och då anländer med vaccin och läkemedel. Att resa på floden till närmaste stad skulle däremot ta flera dagar. Likaså att köra en motorcykel på stigar genom djungeln.
– Med ett flygplan tar det istället bara en timme. Men även med ett flygplan är det inte helt lätt, vi kan inte flyga hit när det har regnat, säger piloten Emmanuel Mbodwam efter att han landat på banan som har huggits fram i djungeln och som kräver kontinuerlig skötsel för att skogen inte skall ta över. Han pekar på ett brunt område en bit bort på banan.
– Där körde det större flygplanet fast i leran förra gången det var här.
Emmanuel Mbodwam lastar ut lådorna där det värmekänsliga vaccinet förvaras, samtidigt som byns barn sjunger en välkomstsång med höga röster för de långväga gästerna.
– Vi är väldigt glada att vi kan få hit vaccin och medicin på ett snabbt sätt. Utan flyget hade det varit svårt, vi har inga vägar här, säger Bonani Epotiowa Boek som är chefsjuksköterska på det lilla sjukhuset i byn.

- Artikeln fortsätter efter annonsen -

Sedan våren 2018 har en mässlingsepidemi härjat i landet. Mer än 4 000 människor har dött, de allra flesta är barn. Mässlingsutbrottet har nu blivit betydligt mer dödligt än ebola, som hittills krävt drygt 2 000 liv. De lokala kyrkorna ber om hjälp, FN vädjar till biståndsorganisationer om krafttag och lokala sjukvårdsteam saknar resurser men har däremot frivilliga som kan jobba. I Sverige hjälper Equmeniakyrkan sin samarbetskyrka CEBU, Communauté des Églises Baptistes Unies, som driver flera vårdenheter i provinsen Mai-Ndombe. Och svenska MAF har sedan i juni finansierat vaccinationsflygningar till bland annat Mimia. Många byar saknar fortfarande vaccin, men i Mimia har man tack vare återkommande vaccineringar kunnat hålla mässlingen borta.

Solen ligger på över sjukhusområdet med dess enkla salar och solpaneler på taket, som gör att personalen nuförtiden kan se vad de gör, även nattetid. Panelerna fraktades hit 2015 med hjälp av flyg, flodbåtar och de sista 15 kilometerna med skottkärra. På apotekets hyllor ligger medicinkartonger, droppbehållare och bandagerullar.
Intill ett kontor står den blå kylboxen som förvarar läkemedel och vacciner som behöver hållas kalla i den annars 30-gradiga fuktiga värmen. Utanför ett sjukhusrum sitter en mamma och badar sitt barn i en blå balja innan hon går till den provisoriskt uppsatta vaccinationskliniken.
Där inne är det trångt. Bonani Epotiowa Boek ger barn sprutor på löpande band. Det är många som ska vaccineras – utanför väntar en lång kö av mammor med sina barn. Några trängs i dörröppningen för att se vad som sker där inne. De mista barnen får sprutor mot bland annat difteri och stelkramp. De som är något äldre får sitt första skydd mot mässlingen.
– Det var en epidemi här för mindre än tio år sedan, minns mamman Christelle Ekape Bonkotoma.
– Jag såg barn som led av mässling, en del överlevde inte. Min lillasyster, som då var fem-sex år, drabbades, men hon klarade sig. Jag såg vad sjukdomen gjorde, det är därför jag vaccinerar mina barn.
Egentligen bor hon i en by 64 kilometer bort. Men när det snart var dags för hennes son att födas vandrade familjen till fots under två dagar för att ta sig till Mima där förlossningsvården är gratis. Här bor de nu tillsammans med släktingar i ett hus med gröna fönsterkarmar som en gång i tiden byggdes av missionärer. På väggarna sitter foton av familjemedlemmar och affischer med kongolesiska stjärnor – musiker och fotbollsspelare. Det finns inget rinnande vatten och huset är i behov av renovering, men pengar saknas. Familjen är bönder, precis som de flesta i byn, och jobbar på risfälten och jordnötsodlingarna. Men på grund av det långa avståndet till städer så har de svårt att sälja sina varor, vilket håller dem kvar i fattigdomen.

Christelle Ekape Bonkotoma berättar att hon fick information om vaccineringen från bychefen och från kvinnan som kallas för ”bron” men som egentligen heter Komongo Ngotu.
– Jag är en bro mellan sjukhuset och byborna. Om det är några problem i byn så informerar jag sjukhuset och om det finns information att få från sjukhuset så tar jag med det till byn, säger Komongo Ngotu.
Hon har en viktig uppgift, för det finns människor i byn som inte vill vända sig till sjukhuset.
– Jag ger dem råd och försöker få dem att söka sjukvård och att få föräldrar att ta sina barn till vaccinationen. Det finns en del som inte vet vad vaccin är och vad det betyder, de tror att barnen blir sjuka på grund av vaccinet eftersom de kan få feber när de har fått en spruta.
– Vi gör vårt bästa för att övertyga dem.
Hon berättar att hon går från hus till hus och samlar ibland kvinnor i grupp för att ge dem information om hälsa och vaccin. Det har lyckats bra – de flesta i Mimia är vaccinerade. Det är nödvändigt för att hindra en mässlingsepidemi från att bryta ut.
– När vi fick höra talas om några som drabbats av mässling i en by 80 kilometer bort skickade vi dit folk som kunde vaccinera människor där. Vi var oroliga att det skulle spridas. Vaccinet fraktades med motorcykel och sjuksköterskorna cyklade dit, säger chefsjuksköterskan Bonani Epotiowa Boek.

Antalet mässlingfall i Kongo hittills i år är mer än tredubblat jämfört med antalet som registrerades under hela 2018. Vid ett insjuknande är barn extra känsliga för även andra hälsoproblem, såsom undernäring, diarré eller luftvägssjukdomar. Dessutom är malaria vanligt i regionen. Att sjukvården är svår att nå för många gör att de kommer för sent, eller inte alls, till ett sjukhus.
– Det är främst barn under fem år som dör, säger läkaren Paulin Belanga som är ansvarig för vaccinationsprogrammet i provinsen Mai-Ndombe, som Mimia tillhör.
Han har sitt kontor i staden Inongo. På väggen sitter en karta över provinsen. Han visar var ett antal byar ligger – långt ut i kartans gröna områden. Han pekar ut vattendragen, som människor kan ta sig fram på, för att förtydliga otillgängligheten. 13 av 14 hälsozoner i provinsen är drabbade av mässlingen och 7 000-8 000 personer bedöms ha blivit sjuka.
Enligt provinsens hälsominister är det endast 12 procent som får hela paketet med vaccination, 38 får delar av paketet och 50 procent inget alls.
– Antalet som blir sjuka ökar, det är en epidemi, säger Paulin Belanga.
– Mer vaccinering behövs, men också behandling för dem som drabbas. Alla har inte bra tillgång till vård och de som har tillgång kan inte betala för den om flera familjemedlemmar blir sjuka. Det är ett stort problem. Det finns inte tillräckligt med pengar för att handskas med mässlingen.
I ett land som Kongo, där korruptionen är utbredd, över 70 procent av invånarna är fattiga och endast en liten del av statens finanser går till sjukvård, står mycket av hoppet till hjälporganisationer, kyrkor och dess donatorer.
– Tidigare vaccinerades barn en gång per termin i alla hälsozoner i vår provins, berättar Paulin Belanga.
Han pekar återigen ut några byar på kartan och poängterar att alla är omgiven av djungel som är svår att ta sig igenom.

Tidigare hade MAF fyra olika turer i provinsen, men i dag är det bara en. Tidigare finansierades det av Radiohjälpen i Sverige, men bidraget drogs in. De turer som ännu utförts betalas i nuläget av MAF Sweden. Vaccinationsflygningarna kan bestå av en tre-fyra dagars tur. Under första dagen besöks ett antal byar, sedan återvänder planet till huvudstaden Kinshasa och hämtar upp mer vaccin för att nästa dag kunna flyga ut igen.
Förhoppningen är att Läkarmissionen och MAF med återupptaget stöd av Radiohjälpen kan utöka vaccineringen till att omfatta hela provinsen igen.
– Det finns många ställen där mässlingen i dag kan härja fritt. Men på de platser där det fortfarande sker regelbunden och bra vaccinering är mässlingen nästan inget problem alls. Det visar att det en sjukdom som går att stoppa, säger Paulin Belanga.

text Maria Hagström • foto Martina Holmberg

Tidigare artikelUtvecklas genom hela livet
Nästa artikel”Jag hoppas få leva länge och ge tillbaka något av det jag själv har fått.”